SOLHEIMTUNET

Prisgunstige boliger ved sjøen på Solheim.

Vi har bygd åtte eneboliger helt i sjøkanten på Solheim.

Firemannsbolig inkl garasje og sportsbod:

1.eta øst BRA bolig 102.5m2 + 32m2 BRA garasje og sportsbod
1.eta vest BRA bolig 102.5m2 + 32m2 BRA garasje og sportsbod
2.eta øst BRA bolig 96,7m2 + 32m2 BRA garasje og sportsbod
2.eta vest BRA bolig 96,7m2 + 32m2 BRA garasje og sportsbod