Byggeprosessen

Lukker du øynene, kan du se den for deg: boligen som omfavner familiens liv, rommer lykkelige stunder, godnatthistorier og gode måltider, årstidenes skiftninger, barnehender som blir store og griper nye muligheter.

Vestlandsbygg Florø forvandler drøm til virkelighet. Gjennomtenkte løsninger tilpasses dine ønsker og møter fremtidige behov. Utvalgte håndverkere tilfører kvaliteter som varer, underveis sikrer vi hvert skritt i byggeprosessen.

Under følger et tiltenkt eksempel på hvordan byggeprosessen ofte ser ut. 

Det starter med en drøm 

Når du skal realisere din boligdrøm, er det viktig å finne en partner som vil gi deg en god prosess og et perfekt resultat. Vi i Vestlandsbygg Florø har lang erfaring og vi vil veldig gjerne hjelpe deg å realisere boligdrømmen din. 

Byggeprosessen starter allerede ved vårt første møte. Vårt mål er å skaffe dere et hjem tilpasset deres behov og drømmer, tomt og økonomi.

Første trinn er en grundig gjennomgang av nettopp de behov og drømmer dere har.

Hvor stor er familien - hvor stor skal den bli? Hvilke aktiviteter skal stå i fokus? Hva er viktig for deg og din familie? Hva drømmer dere om?

Møte med Vestlandsbygg Florø

På ditt første møtet med Vestlandsbygg Florø, kan du be om å få utarbeidet et tilbud med tegninger, pris og beskrivelse basert på dine innspill. Avtal gjerne et tidspunkt for befaring av tomten, slik at dere blir enige om hva tilbudet skal omfatte. Dersom du trenger inspirasjon til valg av hus, har vi samlet mange av våre kundetilpassede hus i en egen tegningsbank og husbok. Forhandleren kan også vise deg mange eksempler som ikke er med i Mesterhuskatalogen. 

Dra på tomtebefaring 

Både du og vi vil selvsagt at det nye huset ditt skal passe perfekt til tomten, derfor er en tomtebefaring viktig. 

Forsøk å se for deg drømmehuset på tomten. Skritt opp eller på annet vis ta mål for å dobbeltsjekke at huset virkelig passer på tomtens areal. Prøv deretter å visualisere hvordan utsikten vil bli fra vinduer og eventuelt balkong. Ta bilder. Det er viktig at du er fornøyd og at det føles bra, før du setter i gang for alvor. 

Alt dette går vi gjennom sammen med dere og sammen ser vi på de forskjellige muligheter og alternativer nettopp denne tomten har.

Tid for tegning og tilbud

Et par uker etter at du har fått tilbud og gjennomført tomtebefaring sammen med oss, er det på tide med et nytt møte for gjennomgang av tegninger, priskalkyler og leveranse. Her er det vanlig å benytte en standard leveringsbeskrivelse. Vi anbefaler at du leser denne grundig. Vi avtaler deretter et nytt møte for gjennomgang av eventuelle forandringer, når du har studert papirene. 

En grundig gjennomgang av dette sikrer at dere slipper ubehagelige overraskelser underveis. 


Det viktige kontraktsmøtet

Hos oss i Vestlandsbygg Florø er vi opptatt av å sette av god tid til kontraktsmøtet. Her vil vi nøye gjennomgå tegninger, priser, kontrakt og leveringsbeskrivelse. Vi følger alltid de strenge kravene i Bustadoppføringslova. Det betyr at du får en skriftlig kontrakt utarbeidet i samarbeid med Forbrukerrådet. Du får også en detaljert beskrivelse av hva som inngår i kontrakten, samt en bankgaranti som sikrer oppfyllelse av kontrakten.

Arbeidstegninger lages

Før noe i det hele tatt kan bygges, må det utarbeides arbeidstegninger, tekniske beregninger, detaljer og materiallister. Dette er en oppgave vi som forhandler tar ansvar for, enten selv eller ved hjelp av vårt arkitektkontor.


Byggesøknad 

Når kontrakten er underskrevet og underleverandører valgt, vil vi  utarbeide byggesøknaden og sørge for at alle nødvendige papirer er på plass.

Normalt går det noen uker fra kontrakten er signert og til byggesøknaden blir godkjent. Denne tiden kan dere bruke til å bli bedre kjent med elektriker, rørlegger og kjøkkenleverandør. En god dialog med disse er med på å sikre at boligen blir skreddersydd de ønsker og behov som dere måtte ha. 

Oppstartsmøte

Når byggesøknaden er godkjent og byggingen skal i gang, er det vanlig med et oppstartsmøte. Her vil vi gjennomgå en sjekkliste med punkter for å forsikre seg om at dere er enige om hva som er avtalt, eller om noe trenger å avklares, slik at alt blir som avtalt. På dette tidspunktet i prosessen vil du også få møte byggelederen eller din kontaktperson under hele byggeprosessen. Finansieringen skal nå være avklart.


Sikkerhet og garanti 

Fire uker før oppstart, må dere har levert sikkerhet for betaling fra bank eller annen kredittinstitusjon. Snakk med din bank om byggelån. Det er vanlig at du får en betalingsplan, hvor man betaler etter hvert som byggingen pågår. Vestlandsbygg Florø på sin side, skal sørge for en bankgaranti for oppfyllelse av våre forpliktelser.

Alle over 18 år kan i utgangspunktet søke grunnlån hos Husbanken. Dersom du går med en drøm om eget hus i magen, bør du først sjekke ut om du og det nye drømmehuset kvalifiserer for et gunstig husbanklån. 

Grunnmur bygges

En solid grunnmur er grunnlaget for et problemfritt hus. Hvem som skal bygge den, blir litt opp til deg. Dersom du skal stå for arbeidet selv, anbefaler vi å bruke et godkjent firma, hvis du ikke selv har nødvendig kompetanse. Husk at grunnmuren må være helt nøyaktig både i plan og høyde. Den må kontrolleres grundig før vi går i gang med å bygge huset. Alternativt kan du overlate dette til vår forhandler. 

Overlevering 

Før du endelig kan ta i bruk ditt nye drømmehus, gjennomfører vi en formell overtagelsesforretning med skriftlig protokoll, slik at du kan være sikker på at du har fått det du har blitt lovet. Det betyr at etter en felles befaring av det ferdige huset, fører byggmesteren en protokoll som påpeker eventuelle mangler, og setter en tidsfrist for utbedring av disse. Når alt er betalt, overtar du nøklene, og huset er ditt. Velkommen til ditt nye hjem!

Vær oppmerksom på at du etter overlevering har en garantiperiode på inntil fem år. For denne perioden har vi dom byggmesteren stilt sikkerhet i form av en bankgaranti.


Ettårsbefaring 

Ett år etter innflyttingen foretar vi en garantibefaring i huset, for å forsikre oss om at du er fornøyd, at alt virker som det skal - og at alt ble som avtalt. Vit at hos oss kommer sikkerheten alltid først.